Lidé a zvyky

V Mongolsku zažijete nefalšovaný kulturní šok a na nějaké evropské zvyklosti rovnou zapomeňte. Mongoli netrpí evropským chápáním špatných a dobrých věcí, dejte si proto velký pozor na některé zvyklosti. Některé zvyky jsou příjemné, některé zvláštní a některé vyloženě nebezpečné.

Náboženství

V současnosti převažuje v Mongolsku určitá forma buddhizmu, který má prvky původního animizmu a šamanizmu. Kazašská menšina je z velké části muslimská. V Mongolsku původně působili nestoriáni, později i křesťanské misie, ale ani jedno se příliš neujalo.

Socha ochránce v klášteře Čoidžin lama

Velkou ranou pro buddhisty byl zejména nástup komunizmu. Převážná většina klášterů v Mongolsku byla zničena a tisíce mnichů byly popraveny. Byly ponechány pouze 4 kláštery jako „muzea“ a některé odhady hovoří až o 30 tisíci popravených.

Město vs. venkov

Ve městech panuje úplně jiná situace než na venkově. Zatímco ve městě již často funguje poměrně evropský způsob života, na venkově funguje tradiční pastevectví. Mongoli ve městě bydlí normálně v domech, chudší potom v dřevěných domcích a jurtách na kraji města, někteří chodí běžně do práce a část se věnuje různým neurčitým formám obživy. Celkem bez problému se domluvíte a nakoupíte cokoliv. Na venkově chodí mnoho lidí v tradičních oděvech a většina se živí pastevectvím. Venkovští mongoli jsou navenek sice zamlklejší, ale čato jsou velmi pohostinní a poctiví, což ve městech rozhodně neplatí. Na venkově se také málokdy setkáte s nějakými krádežemi či obtěžováním, případné neshody
obvykle vznikají pouze z neznalosti místních zvyků.

Mongolský pastevec na koni

Jazyky

Ve větších městech a zejména v turistických oblastech se můžete domluvit i anglicky, jinak obvykle musíte doufat v ruštinu. Přibližně 1 % mongolů umí také česky, protože za socializmu studovali v tehdejší ČSSR. Jakmile jste mimo turistické oblasti, máte většinou smůlu a bez mongolštiny jste odkázáni na posunkovou řeč. Není na škodu umět alespoň základní směry, čísla a názvy jídel mongolsky.

Mongoli původně používali vlastní písmo, které však pod nátlakem Rusů vyměnili za upravenou azbuku. Dnes umí starý typ písma používat jen velmi málo obyvatel.

Interiér hotelové luxusní jurty

Pohostinnost

Zejména na venkově stále panuje tradiční vysoká pohostinnost. Při návštěvě jurty neplýtvejte vodou a neodmítejte jídlo, obojí je neslušnost. Pokud do jurty vstupujete, obchází se střed zleva a vychází se naopak. Není na škodu hostiteli poskytnout nějaký dárek na oplátku, může to být i drobnost, ale raději ne alkohol.

Diskriminace žen

Vládcem mongolské domácnosti je navenek muž, přestože emancipace značně pokročila i v Mongolsku. Žena má řadu svých práv a často fakticky vládne domácnosti, ale za určitých okolností není dobré být samotná žena (turistka). Můžete se setkat s přehlížením či hrubostí, ale na skutečné obtěžování dojde málokdy.